RFID电子标签

浏览:2069 次    发布时间:2013-1-7 15:44
             


       .非接触式的自动远距离识别 ;
     .无源,超高频860M~960MHz  ,有效距离 8-10米左右;
     .防撕、易碎、纸质标签,贴于车辆风挡玻璃,适用于主车检测;
     .每个标签具有唯一的电子编码 保密性强,防复制 ;


  • 车牌识别
    自助出站
    安全例检
    自助站报班